Politechnika Wrocławska  -  Wydział Elektroniki  -  Kierunek Automatyka i Robotyka, studia I stopnia

Kurs: AREK00018P "Bazy danych" / PROJEKT

GRUPY PROJEKTOWE: 

Proponowany harmonogram realizacji projektu

ETAP I. (4 tygodnie)
Analiza i specyfikacja wymagań (model konceptualny bazy danych)
Projekt schematu bazy danych
 1. Opis „świata rzeczywistego”
 2. Opracowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla aplikacji bazodanowej
 3. Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia
  (łącznie z opisami poszczególnych przypadków użycia)
 4. Identyfikacja diagramu związków encji na podstawie analizy scenariuszy poszczególnych przypadków użycia
  (scenariusz, jako algorytm używający dane, które są źródłem identyfikacji encji)
 5. Analiza liczby instancji dla każdej encji
 6. Analiza użycia identyfikująca podstawowe rodzaje transakcji:
  wstawianie, modyfikacja usuwanie i wyszukiwanie oraz przemieszane ze sobą
  – określenie na tej podstawie zmienności zawartości poszczególnych tabel.

ETAP II. (4 tygodnie)
Implementacja i testy bazy danych w wybranym systemie zarządzania bazą danych
 1. Wybór serwera » systemu  zarządzania  relacyjną bazą danych
    - lista Wiki/EN,
    - lista Wiki/PL
 2. Wybór jednego z narzędzi wspomagających administrowanie bazą danych
 3. Fizyczny projekt bazy danych (tworzenie tabel +  wprowadzenie  przykładowych danych +  eksperymenty)
 4. Złożone zapytania select (funkcje agregującegrupowaniezłączenia)
 5. Polityka bezpieczeństwa
   
ETAP III. (4 tygodnie)
Implementacja i testy aplikacji bazodanowej
(aplikacja desktopowa lub internetowa - można wykorzystać gotowe frameworki
np: Django, Ruby on Rails, MS VC#, JHipster, Java+JDBC, PHP)

Lista narzędzi 
wspomagających tworzenie aplikacji dostępowych:


ZALICZENIA (2 tygodnie)
Prezentacje i oddanie projektów


Materiały pomocnicze: