UWAGA: strona w trakcie realizacji - nie wszystkie elementy są dokończone
 
Tematy obronionych prac dyplomowych
prow. dr Marek Piasecki

1) "Projekt i budowa robota laboratorynego"
          autor: Robert Małyszka (1998)

(roboczy tytuł pracy: "Budowa edukacyjnego mikro-robota mobilnego")
Tematyka: Praca o charakterze konstrukcyjno-programistycznym. Celem pracy jest opracowanie "płyty głównej" wykorzystującej procesor HC11 (Motorola) dla prostego mikrorobota edukacyjnego składanego z cześci przez studentów w ramach ćwiczeń laboratoryjnych.. Wynikiem pracy jest wykonanie prototypu płyty oraz stworzenie podstawowego oprogramowania (bios).

Spis treści
Wstęp
Podsumowanie

2) "Behavioralny sterownik robota mobilnego"
    autor: Zbigniew Skoczek (1998)

Praca o charakterze algorytmiczno-eksperymentalnym. Celem pracy jest sprawdzenie i porównanie wyników osiąganych za pomocą behavioralnych technik sterowania (reactive, neural control). Wynikiem końcowym jest system sterownika zrealizowany w postaci programu (język C lub asembler-Motorola) wyko-ny-wanego przez pokładowy procesor robota CYCLOPE lub KHEPERA.

Spis treści
Wstęp
Podsumowanie

3) "Programowy symulator działania robota mobilnego"
        autor: Wiesław Michalik (1998)

Praca o charakterze programistycznym. Celem pracy jest stworzenie narzędzia umożliwiającego prowadzenie eksperymentów symulacyjnych z robotami mobilnymi (symulacja ruchu robota, modelowanie sceny roboczej, symulacja działania czujników: dotykowych, dalmierzy, kamery).

Spis treści
Wstęp
Podsumowanie

4) "Behawioralny sterownik robota mobilnego wykorzystujacy techniki sieci neuronowych"
        autor: Maciej Piasecki (1999)

 Praca o charakterze algorytmiczno-eksperymentalnym. Celem pracy jest zaprojektowanie własnych oraz przetestowanie i  porów-nanie opisywanych w literaturze sterowników robota mobilnego wykorzystujących sieci neuronowe, logikę rozmytą oraz rozmyte modelowanie otoczenia (fuzzy, neuro-fuzzy). Wynikiem końcowym jest system sterownika zrealizowany w postaci programu (język C lub asembler-Motorola) wykonywanego przez robota mobilnego CYCLOPE lub KHEPERA.

Spis treści
Wstęp
Podsumowanie

5) "System percepcji otoczenia robota mobilnego wykorzystujacy mikrokontroler HC11"
        autor: Bartłomiej Selinger (1999)

Praca o charakterze eksperymentalno-algorytmicznym. W pierwszej części pracy należy dokonać doboru, oprogramowania i przetestowania różnych sensorów robota w układzie wykorzystującym mikrokontroler HC11. Część algorytmiczna dotyczy opracowania metod wstępnej obróbki oraz agregacji danych pomiarowych uwzględniających ograniczone zasoby mikrokontrolera (implementacja w asemblerze).

Spis treści
Wstęp
Podsumowanie

Ostatnia aktualizacja: 30.10.99