Przykładowe propozycje tematów nowych prac dyplomowych na rok 2000
prow. dr Marek Piasecki, pok. 324 C-3

ROBOTYKA: (robotyka mobilna, systemy percepcji, sterowanie klasyczne i behawioralne)

INFORMATYKA (zastosowania, nowe techniki obliczeniowe, sztuczna inteligencja) ELEKTRONIKA (sprzęt + oprogramowanie)

SZCZEGÓŁOWE OPISY NIEKTÓRYCH TEMATÓW:

"Ewolucyjne metody projektowania"

Praca o charakterze badawczo-programistycznym. Celem pracy jest oprogramowanie, przetestowanie i adaptacja różnych metod ewolucyjnych do komputerowo wspomaganego projektowania struktury autonomicznych robotów mobilnych (eksperymenty z doborem i umiejscowieniem czujników oraz układów wykonawczych, neuronowe systemy percepcji, behawioralne systemy sterowania, life long learnig).

"Systemy sterowania uwzględniające problem koegzystencji i kooperacji grupy autonomicznych podsystemów"

Praca o charakterze badawczo-programistycznym. Celem pracy jest przetestowanie istniejących i opracowanie nowych metod rozproszonego sterowania zespołami autonomicznych obiektów np. robotów-zawodników grających w piłkę nożną (liga RoboCup). W ramach pracy przewidziane są eksperymenty z symulatorem grupy robotów mobilnych Khepera, symulatorem rozgrywek RoboCup lub z zestawem "rzeczywistych" minirobotów mobilnych CYCLOPE.

"System komunikacji wykorzystujący promieniowanie podczerwone"

Praca o charakterze konstrukcyjno-eksperymentalnym. Celem pracy jest zaprojektowanie i zaimplementowanie systemu komunikacji wykorzystujacego jako nośnik promieniowanie podczerwone. System powinien być zoptymalizowany pod kątem wykorzystania podczas rozgrywek RoboCup (mistrzostwa piłki nożnej robotów).

"System śledzenia drogi wykorzystujący kamerę linijkową"

Praca o charakterze algorytmiczno eksperymentalnym. Celem pracy jest opracowanie systemu sterującego ruchem robota mobilnego na podstawie danych pomiarowych z prostej kamery wizyjnej składającej się z linijki światłoczułych elementów. Wynikiem końcowym jest system sterowania zrealizowany w postaci programu (jezyk C lub asembler) wykonywanego przez pokładowy procesor mikro-robota KHEPERA.

"System nawigacji dla robota pełniącego funkcję  przewodnika"

Praca o charakterze algorytmiczno-programistycznym. Celem pracy jest opracowanie systemu nawigacji robota mobilnego realizującego funkcje budowania i aktualizowania mapy fuzzy-stałego otoczenia, oraz planowania drogi optymalnej pod kątem lokalizacji. Wynikiem końcowym jest program (język C++) pracujący w środowisku Windows.

"Metody zdalnego sterowania obiektów za pośrednictwem sieci Internet"

Praca o charakterze programistyczno-algorytmicznym. Celem pracy jest stworzenie narzędzia umożliwiają-cego prowadzenie zdalnych eksperymentów z rzeczywistym lub symulowanym minirobotem mobilnym Khepera. Cześć algorytmiczna dotyczy opracowania  półautomatycznego systemu sterowania robotem uwzględniającego własności sieci Internet: ograniczona szybkość transmisji, niedeterministyczne opóźnienia, przerywanie połączeń itp.

"Fuzzy sterownik robota mobilnego"

Praca o charakterze algorytmiczno-eksperymentalnym. Celem pracy jest zaprojektowanie własnych oraz przetestowanie i  porównanie opisywanych w literaturze sterowników robota mobilnego wykorzystujących logikę rozmytą oraz rozmyte modelowanie otoczenia (fuzzy, neuro-fuzzy). Wynikiem końcowym jest system sterownika zrealizowany w postaci programu (język C lub asembler-Motorola) wykonywanego przez pokładowy procesor robota CYCLOPE lub KHEPERA.

Ostatnia modyfikacja: 20.12.99