Propozycje tematów prac magisterskich na rok 2001/2002

INFORMATYKA - studia magisterskie

 1. Inteligentna wyszukiwarka internetowa
 2. Zastosowania technologii agletów
 3. Inteligentny interfejs użytkownika dla komputerów osobistych
 4. Elektroniczny sprzedawca w sklepie internetowym
 5. Inteligentny asystent odbioru poczty elektronicznej

INFORMATYKA - studia inżynierskie

 1. System komputerowy wspomagający nawigację samochodu
 2. System komputerowej regulacji ruchu na skrzyżowaniach w mieście
 3. Rozmyte bazy danych
 4. System komputerowej obsługi oddziału szpitalnego

ROBOTYKA - studia magisterskie

 1. Zaawansowane sensory i elementy wykonawcze

 2. do zestawów MindStorms Robotic Invention System
 3. System ochrony wykorzystujący roboty mobilne


 SZCZEGÓŁOWE OPISY TEMATÓW

 1. Temat: Inteligentna wyszukiwarka internetowe (INF)

 2. 1 semestr: 2 semestr:
 1. Temat: Zastosowania technologii agletów (INF)

 2. 1 semestr: 2 semestr:
 1. Temat: Inteligentny interfejs użytkownika dla komputerów osobistych (INF)

 2. 1 semestr: 2 semestr:
 1. Temat: Elektroniczny sprzedawca w sklepie internetowym (INF)

 2. 1 semestr: 2 semestr:
 1. Temat: Inteligentny asystent odbioru poczty elektronicznej (INF)

 2. 1 semestr: 2 semestr:
 INFORMATYKA - studia inżynierskie
 1. Temat: System komputerowy wspomagający nawigację samochodu (INF-Inż)

 2. Zadania do realizacji
 1. Temat: System komputerowej regulacji ruchu na skrzyżowaniach w mieście

 2. Zadania do realizacji
 1. Temat: Rozmyte bazy danych (INF-Inż)

 2. Zadania do realizacji
 1. Temat: System komputerowej obsługi oddziału szpitalnego (INF-Inż)

 2. Zadania do realizacji
 ROBOTYKA - Studia dzienne magisterskie
 1. Temat: Zaawansowane sensory i elementy wykonawcze do zestawów MindStorms Robotic Invention System (ROBOTYKA)

 2. 1 Semestr: 2 semestr:
 1. Temat: System ochrony wykorzystujący roboty mobilne (ROBOTYKA)

 2. 1 semestr: 2 semestr:

Dydaktyka: dr Marek Piasecki