Propozycje tematów prac magisterskich na rok  2003/2004

INFORMATYKA - studia magisterskie

 1. Mobilne oprogramowanie - zastosowania technologii agletów
 2. Personalizacja i optymalizacja zakupów na rynku elektronicznym
 3. System kontrolujący dostęp i ruch osób w chronionych obiektach
 4. Komunikacja i realizacja usług pomiędzy heterogenicznymi systemami agentowymi
 SZCZEGÓŁOWE OPISY TEMATÓW
 1. Mobilne oprogramowanie - zastosowania technologii agletów
  (
  Andrzej Kubik )

 2. 1 semestr: 2 semestr:
 1. Personalizacja i optymalizacja zakupów na rynku elektronicznym

 2. ( Dominika Fic )
  1 semestr: 2 semestr:
 1. System kontrolujący dostęp i ruch osób w chronionych obiektach

 2. ( Artur Kopacki )
  1 semestr: 2 semestr:
 1. Komunikacja i realizacja usług pomiędzy heterogenicznymi systemami agentowymi.

 2. ( Paweł Pawłowski )
  1 semestr: 2 semestr:


Dydaktyka: dr Marek Piasecki