Propozycje tematów prac magisterskich na rok  2004/2005

INFORMATYKA - studia magisterskie

 1. Metody automatycznego oceniania i klasyfikacji stylu programowania oraz ich zastosowanie do wykrywania plagiatów
 2. Metody tworzenia oraz zastosowania interaktywnych-animowanych interfejsów użytkownika
 3. Synteza i analiza modeli złożonych systemów dynamicznych za pomocą automatów komórkowych
 SZCZEGÓŁOWE OPISY TEMATÓW
 1. Metody automatycznego oceniania i klasyfikacji stylu programowania oraz ich zastosowanie do wykrywania plagiatów
 2. (  wolny  )

  1 semestr:

  2 semestr:


 1. Metody tworzenia oraz zastosowania interaktywnych-animowanych interfejsów użytkownika
 2. (  wolny  )

  1 semestr:

  2 semestr:


 1. Synteza i analiza modeli złożonych systemów dynamicznych za pomocą automatów komórkowych
 2. ( Łukasz Korus )

  1 semestr:

  2 semestr:


Dydaktyka: dr Marek Piasecki