Propozycje tematów prac magisterskich na rok  2005/2006

INFORMATYKA - studia magisterskie

 1. Bezpieczeństwo internetowych usług personalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prywatności danych na wszystkich etapach ich przetwarzania.

 2. Porównanie techniki programowania aspektowego i obiektowego z perspektywy inżynierii oprogramowania na podstawie implementacji przykładowego systemu.

 3. System automatycznego planowania, monitorowania i koordynowania działań zespołów ratunkowych w sytuacjach katastrof.

 4. Personalizacja procesu odbierania i filtrowania poczty elektronicznej

 5. System automatycznego generowania indywidualnych programów telewizji wykorzystujący uczenie maszynowe oraz modelowanie stereotypów odbiorcy

 6. Rozproszone systemy informatyczne wykorzystujące technologie mobilnego oprogramowania.

 7. Automatyzacja procesu codziennych zakupów z wykorzystaniem terminali mobilnych typu telefon komórkowy lub palmtop

 8. Serwer indywidualnych profili użytkownika dla potrzeb personalizowanych systemów informatycznych

 9. Metody tworzenia oraz zastosowania interaktywnych-animowanych interfejsów użytkownika

INFORMATYKA - studia inżynierskie

 1. Automatyzacja gromadzenia i przetwarzania informacji z wykorzystaniem wysokościomierzy .
 SZCZEGÓŁOWE OPISY TEMATÓW
 1. Bezpieczeństwo internetowych usług personalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prywatności danych na wszystkich etapach ich przetwarzania.
 2. (  rez. Marcin Kolano  )

  1 semestr:

  2 semestr:


 1. Porównanie techniki programowania aspektowego i obiektowego z perspektywy inżynierii oprogramowania na podstawie implementacji przykładowego systemu.
 2. (  rez. Krzysztof Wierzejewski  )

  1 semestr:

  2 semestr:

http://www2.parc.com/csl/projects/aop/ ,
http://aosd.net/ ,
Język programowania Java,
środowisko AspectJ

 1. System automatycznego planowania, monitorowania i koordynowania działań zespołów ratunkowych w sytuacjach katastrof.
 2. (  rez. Łukasz Bera  )

  1 semestr:

  2 semestr:

http://www.rescuesystem.org

http://www.robocup.org


 1. Personalizacja procesu odbierania i filtrowania poczty elektronicznej
 2. (  rez. Łukasz Suchy  )

  1 semestr:

  2 semestr:


 1. System automatycznego generowania indywidualnych programów telewizji wykorzystujący uczenie maszynowe oraz modelowanie stereotypów odbiorcy
 2. (  Marcin Troska ?  )

  1 semestr:

  2 semestr:

Ardissono L., Kobsa A., Maybury. M.
"Personalized Digital Television - Targeting Programs to Individual Viewers"
Springer, 2004.

 1. Rozproszone systemy informatyczne wykorzystujące technologie mobilnego oprogramowania
 2. (  rez. Andrzej Kubik  )

  1 semestr:

  2 semestr:


 1. Automatyzacja procesu codziennych zakupów z wykorzystaniem terminali mobilnych typu telefon komórkowy lub palmtop
 2. (  rez. Andrzej Liszka  )

  1 semestr:

  2 semestr:

Windows Mobile for Pocket PC ,

http://msdn.microsoft.com/mobility/

eMbedded Visual C++ 4.0


 1. Serwer indywidualnych profili użytkownika dla potrzeb personalizowanych systemów informatycznych
 2. (  wolny  )

  1 semestr:

  2 semestr:


 1. Metody tworzenia oraz zastosowania interaktywnych-animowanych interfejsów użytkownika
 2. (  rez. Wojciech Gliszczyński ? - proszę o pilny kontakt!,  Łukasz Skiba  )

  1 semestr:

  2 semestr:


 1. (INŻ) Automatyzacja gromadzenia i przetwarzania informacji z wykorzystaniem wysokościomierzy
 2. (  rez. Adrian Rogowski  )


Dydaktyka: dr Marek Piasecki