Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Kierunek: Informatyka (1 rok)

Wykład:  INKS 105  ( INK 9117 )
POSTAWY  INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAPrzykładowe pytania
na kolokwium zaliczeniowe 22 maja 2011.

Oceny:   - gr. niedziela nieparzysta
               - gr. niedziela parzysta 


UWAGA:  w związku z przewidywaną nieobecnością wykładowcy na zajęciach w niedzielę 8 maja
         ustalone zostały następujące zmiany terminów zajęć:

Materiały do wykładu:  (prow. dr Marek Piasecki)

 1. Wprowadzenie, kierunki rozwoju inżynierii, kryzysy, problem jakości oprogramowania
     
 2. Modele cyklu życia oprogramowania
  Materiały uzupełniające n/t zwinnych metodyk programowania: 
      - Programowanie Ekstremalne   (z zasobów projektu MIMUW / MIMINF)
      - SCRUM   (przygotowane przez studenta Pawła Juszczyka )
         
 3. Faza strategiczna, Faza specyfikacji wymagań
  Materiały uzupełniające:
      - Specyfikacja wymagań, przypadki użycia   (z zasobów MIMINF )
       
 4. Faza analizy/modelowania oraz projektowania
     
 5. Modelowanie systemów z wykorzystaniem notacji UML 
  Język UML - część 1 ,  Język UML - część 2  (z zasobów MIMINF )
         
 6. Faza implementacji/kodowania: przeciążanie funkcji i operatorów, szablony
  Materiały uzupełniające:
     - Programowanie uogólnione, Szablon C++ (Wikipedia)
     - Wzorce projektowe   (z zasobów MIMINF )
     - Dekorator, Adapter   (przygotowane przez studenta Pawła Juszczyka )
     - Object Oriented Design - Design Patterns (strona WWW poświęcona wzorcom projektowym)

 7. Zwiększanie poprawności oprogramowania
  Materiały uzupełniające:
     - Wprowadzenie do testowania ,  Automatyzacja testów  (z zasobów MIMINF )
   
 8. Złożoność strukturalna programów, metryki oprogramowania
 9. Kolokwium zaliczeniowe
 10. Metody formalne, dowodzenie poprawności programów.Program laboratorium:

 1. Aplikacje konsolowe - konfiguracja środowiska Visual Studio 2008 (C++).
  Debugger - krokowe wykonywanie programu, inspekcja kodu i pamięci.
  Strukturalizacja kodu źródłowego, projekty wieloplikowe.
  Jako materiał do przeprowadzenia w/w ćwiczeń, należy wykonać aplikację konsolową
  pozwalającą przechowywać informacje o zbiorze samochodów w autokomisie.

  Przykładowe dane opisujące pojedynczy samochód:
    - marka                      <  string
    - numerRejestracyjny
   <  string
    - przebieg  [km]          <  liczba całkowita
    - cena      [zl.gr]         <  liczba rzeczywista
    - typSilinka                <  typ wyliczeniowy / słownik / np. benzynowy, diesel, elektryczny, ...
    - jestKlimatyzacja      <  wartość logiczna true/false

  Zbiór można zaimplementować jako zwykłą tablicę obiektów, lub tablicę wskaźników
  na dynamicznie tworzone obiekty, lub jakąś inną kolekcję wskaźników na obiekty, itp.

  Wymagane funkcjonalności:
    1) wprowadzanie/dopisywanie nowych danych
    2) wyświetlanie/przeglądanie zawartości "bazy danych"
    3) wyszukiwanie/filtrowanie wg zadanych kryteriów
        np. wszystkie samochody z silnikiem typu diesel nie droższe niż 12tys. zł
 2. Programowanie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika Windows Forms (część 1)  
  Materiały pomocnicze:
       - dokumentacja MSDN System.Windows.Forms
                                  Form,  Label,  Button,  TextBox
       - przykładowy rozdział 2 z książki "Visual C++ 2005. Tworzenie aplikacji dla Windows"  
       
 3. Ćwiczenia z tworzeniem aplikacji wykorzystujących Windows Forms (część 2)
  Zaprojektuj i wykonaj aplikację pozwalającą gromadzić, przeglądać i wyszukiwać
  informacje o samochodach, klientach i transakcjach "Autokomisu".

  W wersji minimalnej program powinien posiadać interfejs użytkownika wykorzystujący
  jedno okno/formularz główny Windows.Forms.Form
  (z paskiem menu ułatwiającym wybór opcji programu - MenuStrip)
  oraz osobne okna/formularze do obsługi katalogu samochodów i katalogu klientów.
  Podstawowe funkcjonalności to:
     a) dodawanie, edycja, przeglądanie, wyszukiwanie danych samochodów,
     b) dodawanie, edycja, przeglądanie, 
  wyszukiwanie danych klientów,
     c) dodawanie, edycja, przeglądanie danych o zawieranych transakcjach (kupna/sprzedaży) 

  Wersja bardziej zaawansowana może dodatkowo uwzględnić:
     d) archiwizację stanu danych w pamięci zewnętrznej (plikach dyskowych)
     e) automatyczną autoarchiwizację co zadany okres czasu (z wykorzystaniem komponentu Timer)
       
 1. Szablony - programowanie uogólnione w języku C/C++
       a)  zdefiniuj szablon funkcji:    swap( object1, object2, object3 )
            która wykonuje cykliczną zamianę zadanych argumentów:
                  object1  »  object2  »  object3  »  object1
       b)  zdefiniuj szablon klasy:  tablica10elementow
            o funkcjonalności podobnej do szablonu  stack  z biblioteki STL

  Projektowanie i dokumentacja systemów informatycznych z wykorzystaniem UML.
       c)  wykorzystując program ArgoUML (http://argouml.tigris.org/)
             wykonaj zadane przez prowadzącego diagramy przypadków użycia i diagram klas  

       d)  wykonaj dwa diagramy UML dokumentujące wybrane aspekty
             programu "AutoKomis" realizowanego na wcześniejszych laboratoriach.
             
 2. Testy jednostkowe - automatyzacja wykonywania testów w środowisku Visual Studio.
          - MSDN: How to: Create and Run a Unit Test
  Zaliczenia.    


Literatura:


Archiwum:

Materiały do wykładu i laboratorium z roku 2009/10