Politechnika Wrocławska  –  Wydział Elektroniki  –  Informatyka – specjalność INS

INES 206 P  –  "Projekt zespołowy"    ('2018)

Termin zajęć:   środy 15:15-18:00
Miejsce:   Laborium 05/C3
Prowadzący:   Marek Piasecki
Materiały  archiwalne
(projekty z poprzednich lat)

  20122013201420152016  ,  2017

Lista obecności i grafik organizacji spotkań:


Opis kursu:ARCHIWUM - Przykładowe listy obecności i ocen z poprzedniego roku '2017: