Politechnika Wrocławska  –  Wydział Elektroniki  –  Informatyka – specjalność INS

ARCHIWUM:  INES 206 P  –  "Projekt zespołowy" (2014)

Termin zajęć: poniedziałek 17:05-20:35,  wtorek 17:05-20:35
Miejsce: Laborium 127P/C3
Prowadzący: Marek Piasecki
Konsultacje: wtorki 11:00-13:00, pok. 324/C3


Oceny:

Opis kursu:

Terminarz '2014:

Tematy projektowe do wyboru w sem. letnim 2014:

Numer / Temat:  [1]  "Navi4Uni"
Zleceniodawca:  Capgemini - Wrocław  (kontakt w sprawie tematu: Andrzej Kałuża)
Wykonawcy:
 • Michał Karmański
 • Christian Wojtowicz,
 • Adrian Derda,
 • Andrzej Listowiecki,
 • Marcin Niemira,
 • Marcin Jackowski
Navi4Uni
Opis:

Zadaniem grupy projektowej jest implementacja aplikacji mobilnej na platformę Android. Aplikacja Navi4Uni, czyli Nawigacja w obrębie kampusu Politechniki Wrocławskiej, ma stanowić swego rodzaju przewodnik po kampusie. Projekt realizowany będzie etapami (nie wszystkie etapy są obligatoryjne):

 • Etap 1. – Mapa z zaznaczonymi na niej budynkami uczelni oraz z innymi miejscami, które są istotne z punktu widzenia studenta.
 • Etap 2. – Opis wraz z ilustracją wybranych obiektów.
 • Etap 3. – Lista ulubionych miejsc na terenie kampusu.
 • Etap 4. – GLS (Google Local Search) – wyszukiwanie.
 • Etap 5. – Terminarz.
 • Etap 6. – Powiadomienia.
Aplikacja mobilna ma być dedykowana na system Android.
Strona backend może zostać zaimplementowana w dowolnej technologii.
Pełen opis projektu w zewnętrznym dokumencie pdf.

Numer / Temat:  [2]  "Internetowa gra Beer Game"
Zleceniodawca:  Capgemini - Wrocław  (kontakt w sprawie tematu: Andrzej Kałuża)
Wykonawcy:
 • Adam Małek
 • Aleksander Kaszubski,
 • Michał Tyc,
 • Piotr Wilczyński
BeerGame
Termin spotkań: Poniedziałki, godz. 17:05
Opis:

Celem projektu jest implementacja internetowej gry Beer Game (http://en.wikipedia.org/wiki/Beer_distribution_game).
Gra ta pozwala modelować znane w logistyce zarządzanie łańcuchem dostaw (supply chain management), a więc zintegrowany przepływ towarów (zamówień oraz wysyłek) pomiędzy poszczególnymi uczestnikami handlu, planowanie zakupów oraz sprzedaży i kontrolowanie towarów, informacji, przepływu kapitału począwszy od klienta detalicznego aż do producenta surowców potrzebnych do produkcji. Gra umożliwia interakcję pomiędzy uczestnikami oraz pozwala na ciągłą analizę i kontrolę stanów magazynowych, a także zależności pomiędzy klientem a odbiorcą.

Autorzy zapoznają się z podstawowymi pojęciami logistycznymi oraz poznają specyfikę pracy z klientem. Do implementacji powinny zostać wykorzystane darmowe narzędzia i biblioteki. Zespół powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu implementacji aplikacji webowej (html, Java Script, mile widziane frameworki j2ee, hibernate) oraz baz danych (np. Oracle). Jednakże wybór technologii należy przede wszystkim do autorów. Pełen opis projektu w zewnętrznym dokumencie pdf.

Numer / Temat:  [3]  "Sztuczne oko - Android"
Zleceniodawca:  TIETO - Wrocław  (kontakt w sprawie tematu: Tomasz Kondel)
Wykonawcy:
 • Piotr Izdebski
 • Mateusz Cholewa,
 • Karol Kulesza,
 • Benedykt Mączka,
 • Marek Pachołek
SztuczneOko
Termin spotkań:
Poniedziałki, godz. 18:30
Opis:

,Sztuczne oko'' czyli substytut percepcji wzrokowej dla osób niewidomych. Wsparcie dla systemu przetwarzania obrazu na postać mechaniczną/elektryczną; aplikacja na platformie ANDROID
Obraz z kamery video, powinien być przetwarzany w czasie rzeczywistym. Efektem przetwarzania obrazu powinno być uzyskanie obrazu poklatkowego (rozdzielczość, częstotliwość odświeżania, głębia kolorów, filtry, ustawiana programowo, natomiast dynamika, regulacja luminancji będzie sterowana automatycznie w celu uzyskania najlepszego obrazu) który może być wykorzystany do stworzenia „obrazu mechanicznego”(projekcji elektrycznej, lub innej formy odbioru obrazu rzeczywistego, z ominięciem percepcji wzroku).

Wstępne zagadnienia:

 • Android jako platforma do systemów medycznych
 • Stworzenie interfejsu/standardu przesyłania obrazu w projekcie z wykorzystaniem interfejsu bezprzewodowego: BT, lub oparcie się na bieżącym profilu, np wrapper na SPP (zalecany jak najprostszy interfejs), komunikacja dwukierunkowa
 • Przetwarzanie obrazu, wykrywanie krawędzi, zmiana rozdzielczości od 8×8 do 256×28, rogowanie obrazu, rozmycie w czasie rzeczywistym ,regulacja głębi obrazu (1bpp – 4bpp), podgląd na żywo w aplikacji
 • Statyczna analiza obrazów, np. rozpoznawanie tekstu

Dodatkowe uwagi:

 • Typ projektu: open source
 • Możliwość wykorzystania istniejących bibliotek np. OpenCV
 • oprogramowanie interfejsu w języku Java,
  złożone operacje w języku C/C++ (Android Native Development Kit)
 • Pełna dokumentacja interfejsu będzie dostępna publicznie

Podobne projekty:


Numer / Temat:  [4]  "Gra w szachy/Go/karty pomiędzy użytkownikiem telefonu Windows Phone a użytkownikiem Windows 8"
Zleceniodawca:  MICROSOFT - Warszawa (kontakt w sprawie tematu: Rafał Czupryński)
Wykonawcy:
 • Maciej Malak
 • Karol Burdziński
 • Paweł Jabłoński,
 • Maciej Szaflik,
 • Łukasz Wawrzyniak
MonoChess
Opis: Do synchronizacji przewidziane jest wykorzystywane Azure Mobile Services. Opcjonalnie – dodanie jako gracza prostego algorytmu w Azure, który będzie kontynuował rozgrywkę, gdy z jeden z graczy przez dłuższy czas nie wykona ruchu.

Numer / Temat:  [5]  "IndoorMapper" - Narzędzie wspomagające rysowanie map na podstawie ruchów tabletu"
Zleceniodawca:  MICROSOFT - Warszawa  (kontakt w sprawie tematu: Rafał Czupryński)
Wykonawcy:
 • Paweł Kulijewicz
 • Agnieszka Anklewicz,
 • Oleg Bulavin,
 • Adrian Górecki,
 • Łukasz  Kasprzak
IndoorMapper
Opis: Ruch użytkownika wewnątrz obiektu/budynku wykrywany jest przez tablet za pomocą akcelerometru / żyroskopu. Należy opracować dodatkowe własne algorytmy poprawiające dokładność wykrywanych ruchów. Celem jest zbudowanie mapy korytarzy i przejść wewnątrz budynku, na podstawie danych  zebranych podczas kilkukrotnego spaceru (bez używania globalnej pozycji GPS).

Numer / Temat:  [6]  "Aplikacja Android lub Windows Phone ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania"
Zleceniodawca:  Nokia Siemens Networks - Wroc.  (kontakt z firmy: Mateusz Jaworski)
Wykonawcy:
 • Michał Kozakiewicz,
 • Marcin Ławski,
 • Michał Malinka,
 • Tomasz  Papiór,
 • Mateusz Piórko,
 • Leszek Stasiak
MeetingHelper
Opis: Host, tworzący spotkanie, powinien udostępnić kod OCR, do zeskanowania przez pozostałych uczestników. Po przetworzeniu kodu, użytkownik dołącza do pozostałych w „wirtualnym spotkaniu”, skomunikowany poprzez połączenie internetowe lub Bluetooth. Gdy którykolwiek z uczestników zrobi zdjęcie, bądź nakręci film używając swojego telefonu, powinno być ono natychmiastowo rozesłane do pozostałych uczestników.
Host powinien umożliwiać tworzenie raportu ze spotkania, jako listy uczestników, ich czasu na spotkaniu i listy przekazanych plików.
Proponowany dalszy rozwój: host na komputerze PC, przekazywanie obrazu wyświetlanego na smartphonie do innych urządzeń..

Numer / Temat:  [7]  "Focus meter"
Zleceniodawca:  Nokia Siemens Networks - Wroc.  (kontakt z firmy: Mateusz Jaworski)
Wykonawcy:
 • Mikalai Barysau
 • Maciej Baj,
 • Stanislav Liubchynskyi,
 • Marcin Wincek,
 • Tobiasz Zabiega

FocusMeter
Termin spotkań: Poniedziałki, godz. 19:45
Opis: Mobile application for measuring meeting participants focus and engagement.
Mobile application and web server that would allow to monitor participants mood (or difficulty of presented lecture/materials).
Based on the survey meeting the meeting agenda could be changed.
Mobile platform: Windows Phone or Android