Politechnika Wrocławska  -  Wydział Elektroniki  -  Kierunek IINFORMATYKA, studia I stopnia

Kurs: INEK 013 "Bazy danych 2" / PROJEKT

Proponowany harmonogram realizacji

ETAP I. (3 tygodnie)
Analiza i specyfikacja wymagań (model konceptualny bazy danych)
 1. Opis „świata rzeczywistego”
 2. Opracowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla aplikacji bazodanowej
 3. Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia
  (łącznie z opisami poszczególnych przypadków użycia)
 4. Identyfikacja diagramu związków encji na podstawie analizy scenariuszy poszczególnych przypadków użycia
  (scenariusz, jako algorytm używający dane, które są źródłem identyfikacji encji)
   
ETAP II. (3 tygodnie)
Projekt bazy danych
 1. Analiza liczby instancji dla każdej encji
 2. Analiza użycia identyfikująca podstawowe rodzaje transakcji:
  wstawianie, modyfikacja usuwanie i wyszukiwanie oraz przemieszane ze sobą
  – określenie na tej podstawie zmienności zawartości poszczególnych tabel
 3. Sformułowanie wymagań dotyczących dostępu
  – określenie częstości wykonania operacji na danych np. tworzenia raportów
 4. Analiza integralności
 5. Dostrajanie bazy danych pod względem wydajności (na podstawie punktów 1-4):
Przykłady dokumentacji z poprzednich lat:

ETAP III. (3 tygodnie)
Implementacja i testy bazy danych w wybranym systemie zarządzania bazą danych
 1. Wybór serwera » systemu  zarządzania  relacyjną bazą danych
    - lista Wiki/EN,
    - lista Wiki/PL
 2. Wybór jednego z narzędzi wspomagających administrowanie bazą danych
 3. Fizyczny projekt bazy danych (tworzenie tabel +  wprowadzenie  przykładowych danych +  eksperymenty)
 4. Zbiór zapytań zoptymalizowanych
 5. Polityka bezpieczeństwa
   
ETAP IV. (3 tygodnie)
Implementacja i testy aplikacji bazodanowej
(aplikacja desktopowa lub internetowa - można wykorzystać gotowe frameworki
np: Django, Ruby on Rails, MS VC#, JHipster, Java+JDBC, PHP)

Lista narzędzi 
wspomagających tworzenie aplikacji dostępowych:


ZALICZENIA (2 tygodnie)
Prezentacje i oddanie projektów