Politechnika Wrocławska  -  Wydział Elektroniki  -  Kierunek IINFORMATYKA, studia I stopnia

"Języki programowania"  (Java)
 Kurs: INEK 004  / LABORATORIUM

Prowadzący:  dr Marek Piasecki
Konsultacje:  Czwartki/P 11:00-13:00, piątki 11:00-13:00, pok. 324/C3
  Wykład Laboratorium
Liczba godzin / sem. (h) : 15 15
ECTS : 3
0
CNPS (h) : 40 50 
Karta opisu przedmiotu : INEK 004

Obecności i oceny:

Materiały pomocnicze:

Program zajęć:

Literatura:

[1]  Krzysztof Barteczko:    „Java od Podstaw do technologii”, Tom 1 i 2, Wyd. MIKOM.
[2]  Krzysztof Barteczko:    „Java, wykłady i ćwiczenia”
[3]  Laura Lemay, R. Cadenhead:    „Java 2 dla każdego”
[4]  Bruce Eckel:    „Thinking in Java - edycja polska - wydanie 3”, Wyd. HELION.