DYDAKTYKA - dr Marek Piasecki 
( materiały pomocnicze do wykładów i laboratoriów PWr  )


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: TABLICA OGŁOSZEŃ

Semestr LETNI 2018/2019

1) Wydział ELEKTRONIKI - kierunek INFORMATYKA [PL]:

     Specjalność Inżynieria Systemów Informatycznych ( INS, inż. , 6 sem.):

2) Faculty of ELECTRONICS -  COMPUTER SCIENCE [EN]

     Internet Engineering speciality ( MSc., 3 sem.):

3) Wydział ELEKTRONIKI - kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA [PL]

    Specjalność Systemy informatyczne w automatyce (ASI, inż ):

 


Warsztaty programowania urządzeń mobilnych
(telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów)
iOS/Android


W semestrze letnim 2018/19:
programowanie aplikacji Apple iOS w języku Swift
w środy 19:00-20:30, w laboratorium L2.3/C16ARCHIWUM:

Semestr ZIMOWY 2018/2019

1) Wydział ELEKTRONIKI - kierunek INFORMATYKA:

2) Kierunek AiR - specjalność Technologie informacyjne w systemach automatyki (mgr, 2 sem.)


3) Faculty of Electronics - Electronic and Computer Engineering / ECE


Zajęcia w roku 2018 oraz wcześniejsze


1) Kierunek INFORMATYKA / COMPUTER SCIENCE

     Faculty of Electronics - Internet Engineering speciality ( MSc., 3 sem.):

2) Wydział ELEKTRONIKI - kierunek INFORMATYKA:

   Specjalność Inżynieria Systemów Informatycznych ( inżynierskie , 6 sem.):


3) Kierunek Automatyka i Robotyka

    Specjalność Systemy informatyczne w automatyce (ASI, inż):

    Specjalność Technologie informacyjne w systemach automatyki (mgr, 3 sem.):

4) Studium KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO PWr

5) Studia ZAOCZNE - kierunek INFORMATYKA:

6) Obóz naukowy dla klasy III LO w Chorzowie:


7) ARCHIWUM - dla zajęć w latach 2001-2007
Tematy prac dyplomowych (do roku 2012):

 • Lista przykładowych tematów projektów inżynierskich z roku 2012:
  - "Animowanie dynamiki ruchu brył sztywnych na urządzeniach z systemem Android"
  - "Oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie smartfonu Android
      jako zaawansowanego manipulatora dla gier PC"
  - "Oprogramowanie wzajemnego udostępniania usług komunikacyjnych dla urządzeń z systemem Android"
  - "System wspomagający naukę wymowy języków obcych dla platformy Android"
  - "System wspomagający tworzenie terminarza zabiegów i konsultacji dla ośrodka zdrowia"
  - "Panel sterowania automatyką budynku mieszkalnego na bazie smartfonu z systemem Windows Phone"
  - "System wyszukiwania w sieci Web i odfiltrowywania informacji o ofertach nieruchomości"

 • Tematy z poprzednich lat:
przed 2000 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Osoby zainteresowane wyborem tematów prac dyplomowych mogą się kontaktować poprzez e-mail:
Marek.Piasecki pwr.edu.pl ,
lub zgłaszać osobiście do pokoju 321/C-3 w terminie konsultacji (podanym na drzwiach pokoju).

 

  

  


Inne/uzupełniające zajęcia dydaktyczne:


RCX microcomputer
Laboratorium robotyki eksperymentalnej
(zdjęcie z archiwum uczelni MIT)


Powrót do strony głównej