Politechnika Wrocławska  -  Wydział Elektroniki  -  Automatyka i Robotyka, studia II stopnia

"Programowanie systemów mobilnych"
 Kurs: AREU 609  / WYKŁAD  '2017

Prowadzący:  dr Marek Piasecki
Konsultacje:  Pn 09:00-11:00,  Czw  09-11,   pok. 321/C3
  Wykład Laboratorium
Liczba godzin / sem. (h) : 15 15
ECTS : 1 2
CNPS (h) : 30 60 
Karta opisu przedmiotu : AREU 609


Materiały prezentowane podczas wykładu '2017:

Literatura:

Nieodpłatne:
[1] e-book: Techotopia: Android 4 App Development Essentials
[2] e-book: Techotopia, iOS 7 App Development Essentials   
Inne:
[3]  M. Ilyas ,I. Mahgoub, Mobile computing handbook
[4]  T. Mikkonen, Programming mobile devices: an introduction for practitioners
[5]  F. Fitzek, F. Reichert, Mobile phone programming and its application to wireless networking
[6]  A. Wigley, D. Moth, P. Foot, Microsoft® Mobile Development Handbook