Politechnika Wrocławska  -  Wydział Elektroniki  -  Automatyka i Robotyka, studia II stopnia

"Programowanie systemów mobilnych"
 Kurs: AREU 614  / WYKŁAD  '2017 sem ZIMOWY

Prowadzący:  dr Marek Piasecki
Konsultacje:  wtorki 13-15 , środy 9-10 , 19-20 ,   pok. 321/C3
  Wykład Laboratorium
Liczba godzin / sem. (h) : 30 15
ECTS : 4
CNPS (h) : 60 60 
Karta opisu przedmiotu : AREU 614


Materiały pomocnicze do wykładu '2017:

Literatura:

Nieodpłatne podręczniki on-line:
[1] e-book: Techotopia: Android Studio Development Essentials
[2] e-book: Techotopia, IOS 9 App Development Essentials   Nieodpłatne:

Inne:
[3]  M. Ilyas ,I. Mahgoub, Mobile computing handbook
[4]  T. Mikkonen, Programming mobile devices: an introduction for practitioners
[5]  F. Fitzek, F. Reichert, Mobile phone programming and its application to wireless networking
[6]  A. Wigley, D. Moth, P. Foot, Microsoft® Mobile Development Handbook