Politechnika Wrocławska  -  Wydział Elektroniki  -  Kierunek INFORMATYKA, studia I stopnia

"Technologie informacyjne"
 Kurs: ETEW 007  / LABORATORIUM

Prowadzący:  dr Marek Piasecki
Konsultacje:  Czwartki/N g.11-13,   piątki g.11-13   , pok. 324/C3
  Wykład Laboratorium
Liczba godzin / sem. (h) : 15 15
ECTS : 2

CNPS (h) : 20
40 
Karta opisu przedmiotu : ETEW 007

Lista ocen i obecności:

Materiały pomocnicze:

Program zajęć: