Politechnika Wrocławska  -  Wydział Elektroniki  -  Inżynieria systemów informatycznych, studia II stopnia

"Programowanie aplikacji mobilnych oraz usług internetowych"
 Kurs: INEU00214  / WYKŁAD  '2017

Prowadzący:  dr Marek Piasecki
Konsultacje:  wtorki 13-15 , środy 9-10 , 19-20 ,   pok. 321/C3
  Wykład Laboratorium
Liczba godzin / sem. (h) : 30 30
ECTS : 5
-
CNPS (h) : 60 90 
Karta opisu przedmiotu : INEU00214


Materiały pomocnicze do wykładu '2017:

Literatura:

Nieodpłatne podręczniki on-line:
[1] e-book: Techotopia: Android Studio Development Essentials
[2] e-book: Techotopia, IOS 9 App Development Essentials   

Podstawowa:
[1]     W.F. Ableson, R. Sen, C. King, "Android in Action",
[2]     S. Conder, L. Darcey: "Android. Programowanie aplikacji na urządzenia przenośne",
[3]     S. Hashimi, S. Komatineni, D. MacLean,  "Android 2. Tworzenie aplikacji"
[4]     R. Miles, "Windows Phone 8 Programming in C#",
[5]     M. Piasecki, "Mobile Computing",
[6]     T. Mikkonen, "Programming mobile devices: an introduction for practitioners"
[7]     Subbu Allamaraju "RESTful Web Services Cookbook: Solutions for Improving Scalability and Simplicity"

Uzupełniająca:
[1]     F. Fitzek, F. Reichert, "Mobile phone programming and its application to wireless networking",
[2]     M. Ilyas ,I. Mahgoub, "Mobile computing handbook",
[3]     A. Wigley, D. Moth, P. Foot, "Microsoft® Mobile Development Handbook".
[4]     M. Wooten, "Java Web Services",